کارگاه آمادگی برای مصاحبه با کارفرما توسط جناب دکتر محمدرضا مال منش

 

موسسه ی سخن آوران با افتخار تقدیم میکند:

برگذاری کارگاه های حرفه ای آمادگی برای مصاحبه

برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید.