کلاس های خصوصی انگلیسی

ثبت نام کلاس های خصوصی به صورت 10 جلسه ای میباشد.
روند یادگیری کلاس های خصوصی وابسته به تلاش زبان آموز و سطح یادگیری وی است.
با توجه به خصوصی بودن کلاس ها روز و ساعت های کلاس با توجه به درخواست زبان آموز هماهنگ میشود.
شما میتوانید در صورت تمایل و نیاز به همکلاسی با زبان آموزان ما همکلاس شوید و در هزینه ها صرفه جویی کنید.
کلاس های خصوصی به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشوند.
سطحنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعات برگزاریوضعیت ثبت نام
کلاس خصوصی تک نفرهحضوری/آنلاین(نرم افزار زوم)صبا غیاثی نژادشنبه9-14به صورت حضوری
کلاس خصوصی دو نفرهحضوری/آنلاین(نرم افزار زوم)صبا غیاثی نژادشنبه9-14به صورت حضوری