اولین موسسه زبان آلمانی به صورت تخصصی در اصفهان


آشنایی با سخن آوران

موسسه سخن آوران که در سال ۱۳۹۷ تاسیس و در مرحله اول در مجتمع ارگ جهان نما در حال فعالیت بود از اردیبهشت ۹۸ فعالیت خود را در خیابان شیخ صدوق جنوبی آغاز نمود. هدف اصلی این موسسه اشاعه ی زبانهای خارجی بوده و هست. اساس آموزش زبانهای خارجی تنها تدریس آن نیست بلکه به دست آوردن مهارت در آموزش است. زیرا همانطور که دکتر مال منش موسس این مجموعه می گویند: زبان خواندنی نیست بلکه آموختنی است. زبان یک توانایی است که باید با تکرار و تمرین آموخت، نه با تدریس لغات و گرامر، اساس آموزش زبان در این مجموعه آموزشی مشارکت زبان آموز و آموزگار است. آموزگار نقش فعال کلاس نیست بلکه زبان آموز مبنای حرکت در آموزش است و آموزگار نقش همراه را به عهده دارد. زیرا زبان را در استفاده از آن می آموزیم و نه در خواندن آن. هم اکنون بیشتر کلاس های ارائه شده در این موسسه در زمینه زبان آلمانی است. در کنار آن زبان های انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی  نیز تدریس می شوند. هرچند، آموزش زبان فارسی به مهاجران نیز کماکان مد نظر ما می باشد. همکاری تنگانگ موسسه سخن آوران با آکادمی دیوان - ماربورگ در آلمان و دفتر کاریابی بین المللی گوهر در اصفهان باعث گردیده که این مجموعه خدمات مهاجرتی را مد نظر قرار دهد. مهاجرت دانشجویی، کاری و آموزش فنی حرفه ای و همانند گذشته مهاجرت سرمایه گذاری و تحقیقاتی. به همین دلیل مبنای تدریس نیز نزدیک کردن زبان آموز به این اهداف می باشد.

 

 


برای مشاوره مستقیم با متخصصین ما در خارج از کشور بر روی این قسمت کلیک کنید.