در ۱۳ آگوست ۱۹۶۱، دولت کمونیستی موسوم به جمهوری دموکراتیک آلمان که بیشتر با نام آلمان شرقی شناخته می شود شروع به ساخت یک مانع تشکیل شده از سیم خاردار و بتن به نام «Antifascistischer Schutzwall» به معنای دیوار یا مانع ضد فاشیستی بین شرق و غرب برلین کرد. هدف رسمی عنوان شده بر این اقدام، دور نگه داشتن «فاشیست های» بخش غربی شهر از آلمان شرقی و ممانعت از اقدامات آن ها برای تضعیف دولت سوسیالیست این بخش از برلین بود اما در واقع هدف از ساخت دیوار برلین جلوگیری از فرارهای گسترده ساکنان بخش شرقی برلین به بخش غربی شهر بود.

دیوار برلین تا ۹ نوامبر ۱۹۸۹ پابرجا بود تا اینکه حزب کمونیست حاکم بر آلمان شرقی اعلام کرد که شهروندان این بخش از آلمان می توانند هر وقت که خواستند به صورت آزادانه از این مرز عبور کرده و به بخش غربی بروند. همان شب سیلی از شهروندان برلین شرقی به سمت دیوار هجوم بردند و در حالی که بسیاری توانستند، برخلاف گذشته، آزادانه به آن سوی دیوار و بخش غربی بروند، برخی دیگر با آوردن پتک و کلنگ شروع به برداشتن دیوار و به عبارت بهتر ویران کردن آن پرداختند. تا به امروز، دیوار برلین به عنوان یکی از مهم ترین، قوی ترین و پایاترین نمادهای کمونیسم و البته جنگ سرد شناخته می شود.