دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان؛ گروه الف (ممتاز)

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان که در گروه الف قرار دارند در زیر بیان شده‌اند:

 • دانشگاه هومبولت برلین
 • دانشگاه آزاد برلین
 • مؤسسه فناوری کارلسروهه
 • دانشگاه توبینگن
 • دانشگاه گیسن
 • دانشگاه هانوفر
 • دانشگاه گوته فرانکفورت
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
 • دانشگاه هاله – ویتنبرگ
 • شاریته، دانشگاه پزشکی برلین
 • دانشگاه وورتسبورگ
 • دانشگاه هایدلبرگ
 • دانشگاه فنی برلین
 • دانشگاه فنی دارمشتات
 • دانشگاه فنی مونیخ
 • دانشگاه فنی درسدن
 • دانشگاه رور بوخوم
 • دانشگاه برمن
 • دانشگاه بایرویت
 • دانشگاه ماربورگ
 • دانشگاه زارلاند
 • دانشگاه فنی آخن
 • دانشگاه بن
 • دانشگاه فنی براونشوایگ
 • دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ
 • دانشگاه گوتینگن
 • دانشگاه هو فن‌هایم
 • دانشگاه هامبورگ
 • دانشگاه فرایبورگ
 • دانشگاه دویسبورگ اسن
 • دانشگاه ینا
 • دانشگاه لایپزیگ
 • دانشگاه مان‌هایم
 • دانشگاه اشتوتگارت
 • دانشگاه یوهانس گوتنبرگ
 • دانشگاه اولم
 • دانشگاه کلن
 • دانشگاه کنستانتس
 • دانشگاه مونستر
 • دانشگاه کیل

 دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان؛ گروه ب (خوب)

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان که در گروه ب یا خوب قرار دارند شامل موارد بیان شده در زیر هستند:

 • دانشگاه فنی دورتموند
 • دانشگاه رگنسبورگ
 • دانشگاه روستوک
 • دانشگاه پوتسدام
 • دانشگاه هاینریش هاینه دوسلدورف
 • دانشگاه فنی ایلمناو
 • دانشگاه زیگن
 • دانشگاه مدیریت و امور مالی فرانکفورت
 • دانشگاه فناوری کمنیتس
 • دانشگاه اتو فون گوریکه ماگدبورگ
 • دانشگاه فنی معدن فرایبرگ
 • دانشگاه تعلیم و تربیت شوابیش گموند
 • دانشگاه ووپرتال
 • دانشگاه پادربورن
 • دانشگاه گرایفسوالد
 • دانشگاه فنی هامبورگ
 • دانشگاه فنی کایزرسلاوترن
 • دانشگاه پاسائو
 • دانشگاه بیله فلد
 • دانشگاه WHO – مدرسه مدیریت بیشیم

 دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان؛ گروه ج (متوسط)

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان در گروه ج یا متوسط برای مهاجرت تحصیلی به آلمان شامل موارد بیان شده در زیر است:

 • دانشگاه علوم کاربردی آخن
 • دانشگاه علوم کاربردی بفیلد
 • دانشگاه اروپایی فلنسبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی بینگن
 • دانشگاه علوم کاربردی Beuth برلین
 • دانشگاه علوم کاربردی دورتموند
 • دانشگاه علوم کاربردی فلنسبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی براندنبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی لوبک
 • دانشگاه فنی براندنبورگ کتبوس-زنفتنبرگ
 • دانشگاه علوم کاربردی پوتسدام
 • دانشگاه علوم کاربردی ارفورت
 • دانشگاه علوم کاربردی مونستر
 • دانشگاه کارل فون اوسی یتسکی اولدنبورگ
 • دانشگاه اروپایی ویادرینا فرانکفورت (اودر)
 • دانشگاه علوم کاربردی کیل
 • دانشگاه ارنست آبه ینا – دانشگاه علوم کاربردی
 • دانشگاه علوم کاربردی جنوب وستفالن
 • دانشگاه علوم کاربردی فرانکفورت
 • دانشگاه علوم کاربردی ساحل غربی، دانشگاه اقتصاد و صنعت
 • دانشگاه آلن – فناوری و اقتصاد
 • دانشگاه هافن سیتی هامبورگ
 • دانشگاه آلبشتات – زیگمارینگن
 • دانشگاه علوم کاربردی بوخوم
 • دانشگاه علوم کاربردی آنهالت
 • دانشگاه علوم کاربردی اشمال کالدن
 • دانشگاه برمرهاون
 • کالج دارمشتات
 • دانشگاه علوم کاربردی استرال سوند
 • دانشگاه برمن
 • دانشگاه رسانه اشتوتگارت
 • دانشگاه دوسلدورف
 • دانشگاه علوم کاربردی پیروزی بن راین
 • دانشگاه طراحی شوابیش گموند
 • دانشگاه علوم کاربردی اشتوتگارت
 • دانشگاه علوم کاربردی برلین
 • دانشگاه ابرسوالد برای توسعه پایدار
 • دانشگاه اسلینگن
 • دانشگاه جنگلداری روتنبرگ
 • دانشگاه علمی کاربردی فولدا
 • دانشگاه علوم کاربردی مونیخ
 • دانشگاه علوم کاربردی زارلند
 • دانشگاه علوم کاربردی درسدن
 • دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی کمپتن
 • دانشگاه علوم کاربردی کوبورگ
 • دانشگاه علمی کاربردی
 • دانشگاه علوم کاربردی – دانشگاه علوم کاربردی روزنهایم
 • دانشگاه علوم کاربردی – دانشگاه علوم کاربردی آگسبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی – دانشگاه علوم کاربردی آشافنبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی – دانشگاه علوم کاربردی انسباخ
 • دانشکده علم و هنر، دانشگاه علمی کاربردی
 • دانشگاه علوم کاربردی وورزبورگ-شواینفورت
 • دانشگاه علوم کاربردی، دانشگاه علوم کاربردی
 • دانشگاه علوم کاربردی، اقتصاد و فرهنگ لایپزیگ
 • دانشگاه اقتصاد و حقوق برلین
 • دانشگاه فناوری، اقتصاد و رسانه آفنبورگ
 • دانشگاه علوم کاربردی هام-لیپشتات
 • دانشگاه علوم کاربردی هارتز (FH)
 • دانشگاه علوم کاربردی کایزرسلاترن
 • دانشگاه کارلسروهه – فناوری و اقتصاد
 • دانشگاه کوبلنتس
 • دانشگاه هانوفر
 • دانشگاه صنعتی، اقتصاد و طراحی کنستانز
 • دانشگاه اقتصاد و محیط زیست نورتینگن-گاسلینگ
 • دانشگاه لندشوت – دانشگاه علمی کاربردی
 • دانشگاه لودویگشافن در رود راین
 • دانشگاه هایلبرون، فناوری، اقتصاد، علوم کامپیوتر
 • دانشگاه ماینز
 • دانشگاه مرسبورگ
 • دانشگاه میتویدا، دانشگاه علوم کاربردی
 • دانشگاه علوم کاربردی نیدرهین
 • دانشگاه علوم کاربردی ماگدبورگ -استاندال
 • دانشگاه اسنابروک
 • دانشگاه علوم کاربردی نوبراندنبورگ
 • دانشگاه وستفالن شرقی- لیپه
 • دانشگاه مان‌هایم
 • دانشگاه علوم کاربردی راونسبورگ – وینگارتن
 • دانشگاه علوم کاربردی نورهاوزن
 • دانشگاه علوم کاربردی راین وال
 • دانشگاه تریر – دانشگاه علوم کاربردی تریر
 • دانشگاه روهر غرب – دانشگاه علمی کاربردی
 • دانشگاه روتلینگن، دانشگاه صنعتی، اقتصاد، علوم کامپیوتر و طراحی
 • دانشگاه اولم علوم کاربردی فناوری، علوم کامپیوتر و رسانه
 • دانشگاه ورمز، دانشگاه علوم کاربردی
 • دانشگاه زیتاو/گوئرلیتز
 • دانشگاه لوفانا لوئنبورگ
 • دانشگاه ویسمار – دانشگاه علوم کاربردی: فناوری، تجارت و طراحی
 • دانشگاه فنی باواریای شرقی آمبرگ ویدن
 • دانشگاه جید – ویلهلمشاون/اولدنبورگ/الفلث
 • دانشگاه آموزش فرایبورگ
 • دانشگاه آموزش هایدلبرگ
 • دانشگاه آموزش کارلسروهه
 • دانشگاه فنی باواریای شرقی رگنسبورگ
 • دانشگاه آموزش شوابیش گموند
 • دانشگاه آموزش لودویگزبورگ
 • دانشگاه فنی دگندورف
 • دانشگاه آموزش وینگارتن
 • دانشگاه فنی کلن
 • دانشگاه فنی هسن مرکزی
 • دانشگاه فنی ویلداو (FH) (FH)
 • دانشگاه فنی اینگولشتات
 • دانشگاه علوم کاربردی وست ساکسون در زوئیکائو
 • دانشگاه فنی نورنبرگ گئورگ سیمون اهم
 • دانشگاه آگسبورگ
 • دانشگاه ارفورت
 • دانشگاه هیلدسهایم
 • دانشگاه فنی کلاوستال
 • دانشگاه کاسل
 • دانشگاه نیروهای مسلح فدرال مونیخ
 • دانشگاه تریر
 • دانشگاه اسنابروک
 • دانشگاه لوبک