برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

دوره های مکالمه

.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 12 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
سطحنحوه برگزاریمدرسروزهای برگزاریساعات برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
B1آنلاین (زوم)دیاکو بابائیشنبه و دوشنبه و پنجشنبه18:00-19:301401/08/301401/04/15داردedu.sokhanavaran.com/home/branch/1/course/details/20198/مکالمه
B2آنلاین (زوم)دیاکو بابائیشنبه و دوشنبه و پنجشنبه20:00-21:301401/08/301401/04/15داردedu.sokhanavaran.com/home/branch/1/course/details/20198/مکالمه
A2حضوریشیرین صادقیانزوج16:00-17:301401/09/181401/09/29داردhttps://edu.sokhanavaran.com/home/branch/1/course/details/20198/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87