برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

دوره های مکالمه

.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 12 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
سطحنحوه برگزاریمدرسروزهای برگزاریساعات برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام