دوره های مکالمه

.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 10 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحنحوه برگزاریمدرسروزهای برگزاریساعات برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
A2آنلاین (زوم)شیرین صادقیانفرد16:00-17:30پس از تکمیل ظرفیتمتعاقبا اعلام می گردد.داردثبت نام
B1آنلاین (زوم)دانیال ترک زادفرد18:00-19:301401/02/201401/03/12داردثبت نام