دوره های مکالمه

.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 10 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
سطحنحوه برگزاریمدرسروزهای برگزاریساعات برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
B2آنلاین (زوم)Helenیکشنبه و پنجشنبه19:00-20:30پس از تکمیل ظرفیتمتعاقبا اعلام می گردد.داردثبت نام
کارگاه مصاحبه شغلیآنلاین (زوم)دانیال ترک زادفرد17:30-19:00پس از تکمیل ظرفیتمتعاقبا اعلام می گردد.داردثبت نام
A2آنلاین (زوم)دانیال ترک زادفرد16:00-17:301401/04/141401/04/31تکمیلدر حال برگزاری
B1حضوریدانیال ترک زادفرد17:00-20:001401/03/241401/04/02تکمیلدر حال برگزاری
B1آنلاین (زوم)دانیال ترک زادفرد18:00-19:301401/02/201401/03/12تکمیلدر حال برگزاری
کارگاه فعلحضوریمهسا شوفرمیانفرد12:30-15:301401/03/291401/04/23تکمیلدر حال برگزاری