ایالت های کشور آلمان

کشور آلمان با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان در قاره اروپا واقع شده است و پرجمعیت ترین کشور اروپا می باشد . این کشور از شمال با دریای شمال ، دانمارک و دریای بالتیک ، از شرق با لهستان و جمهوری
چک ، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با کشورهای فرانسه ، لوکزامبورگ ، بلژیک و هلند مرز مشترک دارد . کشور آلمان به 16 ایالت یا استان تقسیم می شود که براساس قانون فدرال آلمان هر یک از استان های کشور آلمان ، خود دارای دولت و قانون اساسی و تا حد زیادی خود مختار بوده و براساس قوانین داخلی خود مدیریت می شود ولی در برخی از مسائل مانند مصالح خارجی و مسائل دفاعی تحت اختیار دولت مرکزی می باشد .
لازم به ذکر است که شهرهای هامبورگ ، برلین و برمن تنها شهرهای کشور آلمان هستند که ایالت نیز محسوب می شوند . دو ایالت برلین و هامبورگ فقط یک شهر هستند و برمن نیز فقط از دو شهر تشکیل شده است 13 ایالت دیگر دارای چندین شهر و روستا می باشد .